Bartosz Rozbiewski
Prelegent

Bartosz Rozbiewski

Zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, urbanista wykształcony na kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Warszawskim, członek warszawskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. Współautor studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego różnych polskich gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań urbanistycznych.

Agenda Prelegenta

Wizja Warszawy za 15 lat

Jak nasza stolica będzie się rozwijać w ciągu najbliższych 15 lat? Jakie główne wyzwania ją czekają? Które dzielnice zyskają na znaczeniu i dlaczego?

Calendar Icon - Evently Webflow Template
17 Marca
 
Clock Icon - Evently Webflow Template
10:00
 - 
10:45

Powtórki prelekcji

Zapraszamy na powtórki wystąpień z 17 i 18 marca.

Calendar Icon - Evently Webflow Template
19 Marca
 
Clock Icon - Evently Webflow Template
09:00
 - 
17:00
Jesteś gotów?

Zarejestruj się już dziś!